Drukāt

EIS iepirkums
Par servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2019-01-02

VRAA 2018/20/AK/CI-115

Iepirkuma priekšmetsPar servertehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Informācija

Visa informācija (t.sk. iepirkuma dokumenti) ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15322

Uzmanību! Piedāvājumus iepirkuma procedūrā var iesniegt tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēti lietotāji.

Informācija par reģistrēšanos
Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura nodaļas vecākā konsultante Ilga Cimdiņa, tālruņa numurs 64331860, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15322) līdz 2019.gada 20.martam plkst.14.00. (Saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu ir pagarināts tikai piedāvājumu iesniegšanas termiņš; šāda termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešās daļas izpratnē; iepirkuma procedūras dokumentos tiks veikti grozījumi, par ko būs atsevišķs paziņojums)

Iepirkuma procedūra pārtraukta 2019.gada 8.martā, jo iepirkuma procedūras dokumentācijā nepieciešams veikt būtiskus grozījumus.

Papildus informācijaIeinteresēto personu sanāksme 2019.gada 5.februārī no plkst. 11.00 līdz plkst.13.30 VRAA telpās Alberta ielā 10, Rīgā, 212.telpā (sanāksmju zālē) 2.stāvā.