Drukāt

EIS iepirkums
Informācija par paredzamo pārtikas preču piegādes iepirkuma procedūru Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2018-07-04

Iepirkuma priekšmetsPārtikas preču piegāde Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Informācija

Sēdes audio ieraksts
Sēdes protokola noraksts
Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura nodaļas vecākā konsultante Astra Bērziņa, tālruņa numurs 67504537, 66155511, e-pasta adrese: astra.berzina@vraa.gov.lv