Drukāt

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 10.panta 1.daļas kārtībā “Mērķprogrammas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” izglītības programmu īstenošana”

2018-03-14

VRAA/2018/03/B

Iepirkuma priekšmets Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 10.panta 1.daļas kārtībā “Mērķprogrammas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” izglītības programmu īstenošana”

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Velga Šķiņķe, Projektu uzraudzības departamenta vecākā eksperte, velga.skinke@vraa.gov.lv , 67350640

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, 2.stāvā - 202.kabinetā līdz 2018.gada 22.marta plkst.16:00.