Drukāt

Sarunu procedūra, kas rīkota, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2.punkta c) apakšpunktu “Par atjauninājumu un to licenču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ietvarprogrammatūrai”

2017-11-29

VRAA 2017/18/SP

Iepirkuma priekšmetsPar atjauninājumu un to licenču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ietvarprogrammatūrai
Pasūtītāja prasības

Ziņojums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Sistēmas uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs Juris Kalējs, tel. 67350654, e-pasts: juris.kalejs@vraa.gov.lv  vai  Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs, tel. 67350649, e-pasts: olegs.filipovics@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtElektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā līdz 2017.gada 29.novembra plkst.16:00