Drukāt

Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un dokumentiem līdz drošības līmenim “dienesta vajadzībām” (ieskaitot) drošības audita pakalpojumi”

2017-11-09

Iepirkuma priekšmets Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem un dokumentiem līdz drošības līmenim “dienesta vajadzībām” (ieskaitot) drošības audita pakalpojumi”

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (13.12.2017.) Jauns!

Ziņojums

Kontaktpersona

Arnis Vārslavs, tālr.: 66164632, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010; pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, 2.stāvā - 202.kabinetā līdz 2017.gada 22.decembra plkst.10:00.