Drukāt

Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu "Microsoft licenču noma"

2016-12-20

VRAA 2016/52/SP

Sarunu procedūras pamatojums:

Sarunu procedūras saskaņojums: