Drukāt

Saturiskās informācijas sagatavošana VASAB publikācijai „Baltijas jūras reģiona pieejamība, dinamika 2006.-2011.-2016.gada periodā”
Preparation of the input to the VASAB publication “Accessibility of the Baltic Sea Region, Dynamics during 2006-2011-2016”

2016-12-22

VRAA/2016/49/VASAB/MI

Iepirkuma priekšmetsSaturiskās informācijas sagatavošana VASAB publikācijai „Baltijas jūras reģiona pieejamība, dinamika 2006.-2011.-2016.gada periodā”
Preparation of the input to the VASAB publication “Accessibility of the Baltic Sea Region, Dynamics during 2006-2011-2016”
Pasūtītāja prasības

Nolikums
Regulations 

Līgums

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (04.01.2017.)

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Dagnija Raugule, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, tālrunis 66164626; fakss 67079001, pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, 2.stāvā līdz 2017.gada 26.janvāra plkst.13:00.