Drukāt

Atklāts konkurss "Konsultāciju pakalpojumi, programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības darbi VRAA īstenotos projektos"

2016-11-16

VRAA 2016/42/ERAF/AK

Iepirkuma priekšmets"Konsultāciju pakalpojumi, programmatūras un dokumentācijas izstrādes kvalitātes uzraudzības darbi VRAA īstenotos projektos"
Pasūtītāja prasības

Konkursa nolikums

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 23.12.2016

Ziņojums

Iepirkuma procedūras pārtraukšnas pamatojums:

Pasūtītājam ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkums procedūrā. Tiks izsludināta jauna iepirkuma procedūra.

Publisko iepirkumu likuma 29. panta trešā daļa un piektā daļa ļauj Pasūtītājam izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas kvalifikācijas prasības, tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam, izmaiņas var tikt uzskatītas par būtiskām, ja izmaiņas līguma vai vispārīgās vienošanās raksturu padara par materiāli atšķirīgu no tā, kas sākotnēji paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos, tās būtu ļāvušas piedalīties citiem kandidātiem, nevis sākotnēji atlasītajiem, vai ka tās būtu ļāvušas iepirkuma procedūrai piesaistīt papildu kandidātus.

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Arvis Širaks, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, tālrunis 66164622; fakss 67079001, pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, 2.stāvā līdz 2017.gada 12.janvāra plkst.14:00.
Papildu informācija

Pasūtītājs 2016. gada 14. decembrī plkst.10:00 rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, kas notiks Aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā