Drukāt

Atkārtota iepirkuma procedūra "Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana"

2016-09-16

VRAA/2016/41/ERAF/AK

Iepirkuma priekšmets"Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana"
Pasūtītāja prasības

Konkursa nolikums

Nolikums ar grozījumiem (09.11.2016.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem 15.11.2016

 

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktora vietnieks Arvis Širaks, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, tālrunis 66164622; fakss 67079001, pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, 2.stāvā līdz 2016.gada 19.decembra plkst.14:00.

Papildu informācija

Atkārtota procedūra par atklāta konkursa “Valsts informācijas sistēmu savietotāja un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA 2016/94/ERAF/AK) iepirkuma priekšmeta 1. daļu.