Drukāt

EIS iepirkums
Par pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2016-04-15

VRAA 2016/17/AK/CI-101

Iepirkuma priekšmetsPar pārtikas preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums ir publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma dokumentācijas informatīvs apkopojums

Iepirkuma dokumentācijas informatīvs apkopojums (ar termiņa pagarinājumu) (09.06.2016.)
Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešās un piektās daļas izpratnē.

Iepirkuma dokumentācijas informatīvs apkopojums (4MB) (22.06.2016.) Jauns!

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (19.05.2016.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (16.06.2016.) 

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (20.07.2016.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (22.07.2016.) 

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (27.07.2016.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (28.07.2016.) Jauns!

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste Ilga Cimdiņa, tālruņa numurs 66155511, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtElektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 2016.gada 11.augustam plkst.10.00.
Papildu informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2016.gada 9.maijā plkst.10.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras telpās, 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā.