Drukāt

Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana

2016-02-04

VRAA 2016/94/ERAF/AK

Iepirkuma priekšmetsValsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) un Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pilnveidošana un uzturēšana
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums 12.02.2016. redakcijā

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 25.02.2016

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols 25.02.2016.

Nolikums 01.03.2016. redakcijā.

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 14.03.2016.

Nolikums 14.03.2016. redakcijā

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 11.04.2016.

Nolikums ar 11.04.2016. precizējumiem

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Dagnija Raugule, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 27825850; fakss 67079001, pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2016.gada 18.aprīļa plkst.13:00.
Papildu informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme par iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļu notiks 2016. gada 18.februārī plkst. 12:00, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā,  Elizabetes ielā 19, Rīgā, 2. stāva zālē (ieeja no 1.stāva).