Drukāt

Metodoloģijas izstrāde rezultatīvo rādītāju noteikšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam

2015-12-01

VRAA/2015/89/EKPI/MI

Iepirkuma priekšmets

Metodoloģijas izstrāde rezultatīvo rādītāju noteikšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 29171595; fakss 67079001, digna.briede@vraa.gov.lv; pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada 14.decembrim plkst. 13.00.