Drukāt

EIS iepirkums
Par demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2015-11-30

VRAA/2015/83/AK/CI-99

Iepirkuma priekšmetsPar demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums, kurā pagarināts tikai termiņš (05.01.2016.)

Nolikums ar grozījumiem (08.02.2016.)

Nolikumsar grozījumiem, kurā pagarināts tikai termiņš (09.03.2016.)

Nolikums ar grozījumiem, kurā pagarināts tikai termiņš (22.04.2016.)

Nolikums ar grozījumiem (14.06.2016.) Jauns!

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem  (08.02.2016.)

Šāda termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Publisko iepirkumu likuma  29. panta trešās un piektās daļas izpratnē.

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (14.06.2016.) Jauns!

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (19.01.2016.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (12.02.2016.)

2015.gada 17.decembra ieinteresēto personu sanāksmes protokola atbildes uz 7. un 9.jautājuma labojums (14.06.2016.) Jauns!

2015.gada 17.decembra ieinteresēto personu sanāksmes protokols.

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (06.07.2016.) Jauns!

Atbilde uz ieeinteresēto personu jautājumiem (07.07.2016.) Jauns!

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta vecākā konsultante Dace Muceniece, tālruņa numurs 67350650, e-pasta adrese: dace.muceniece@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Alberta ielā 10, Rīgā, 2.stāvā līdz 2016.gada 13.jūlijam plkst.10.00.

Iepirkumu uzraudzības birojs 2016.gada 4.jūlijā ir saņēmis AS „Capital” un SIA „REVERIE Trading Group” iesniegumu par atklāta konkursa „Par demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” (Id. Nr. VRAA/2015/83/AK/CI-99) (turpmāk – konkurss) nolikumu.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta 5.1 daļu pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta 5.1 daļu atvēršanas sanāksme notiks Valsts reģionālās attīstības aģentūras telpās Alberta ielā 10, 212. kab., Rīgā, 2016. gada 21. jūlijā plkst. 10.00

Papildu informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2015.gada 17.decembrī plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras sēžu zālē (2.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā.