Drukāt

IP telefonijas atbalstītu balss sakaru pakalpojuma iegāde Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām

2015-11-27

VRAA/2015/92/ERAF/ESF/EKPI/MI

Iepirkuma priekšmets

IP telefonijas atbalstītu balss sakaru pakalpojuma iegāde Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (02.12.2017.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (07.12.2015.)

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 28337778; fakss 67079001, martins.rincs@vraa.gov.lv; pasts@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada 8.decembrim plkst. 12.00.