Drukāt

EIS iepirkums
Par EKO datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2015-11-20

VRAA/2014/42/AK/CI-93

Iepirkuma priekšmetsPar EKO datortehnikas piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums, kurā pagarināts tikai piedāvājumu iesniegšanas termiņš (04.01.2016.) 
(termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Publisko iepirkumu likuma  29. panta trešās un piektās daļas izpratnē).

Nolikums ar grozījumiem (08.02.2016.)

Nolikums ar grozījumiem, kurā pagarināts tikai piedāvājumu iesniegšanas termiņš (10.03.2016.)
(termiņu pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Publisko iepirkumu likuma  29. panta trešās un piektās daļas izpratnē).

Nolikums ar grozījumiem (20.04.2016.) 

Nolikums ar grozījumiem (18.05.2016.) Jauns!

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (08.02.2016.)

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (20.04.2016.)

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (18.05.2016.) Jauns!

 

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (17.12.2015.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (02.02.2016.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (08.02.2016.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (25.02.2016.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (10.03.2016.) 

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem  (17.03.2016.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (09.05.2016.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (11.05.2016.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (08.06.2016.) Jauns!

2015.gada 7.decembra ieinteresēto personu sanāksmes protokola kopija

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta vecākā konsultante Dace Muceniece, tālruņa numurs 67350650, e-pasta adrese: dace.muceniece@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Alberta ielā 10, Rīgā, 1.stāvā līdz 2016.gada 16.jūnijam plkst.10.00
Papildu informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2015.gada 7.decembrī plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras sēžu zālē (2.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā.