Drukāt

Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Apvienotās Programmēšanas komitejas sanāksmes laikā

2015-11-16

VRAA/2015/86/EKPI/B

Iepirkuma priekšmets

Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Apvienotās Programmēšanas komitejas sanāksmes laikā

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 29171595; fakss 67079001, digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada 23.novembrim plkst. 13.00.