Drukāt

Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmes laikā

2015-11-09

VRAA/2015/82/EKPI/B

Iepirkuma priekšmets

Ēdināšanas un telpu nodrošināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmes laikā

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 29171595; fakss 67079001, digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada 16.novembrim plkst. 13.00.