Drukāt

Kalendāru izgatavošana un piegāde Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbībasprogrammas vajadzībām

2015-11-03

VRAA/2015/81/EKPI/MI

Iepirkuma priekšmets

Kalendāru izgatavošana un piegāde Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbībasprogrammas vajadzībām

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (03.11.2015.)

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 29171595; fakss 67079001, digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada 13.novembris plkst. 13.00.