Drukāt

Iepirkums "Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbinieku apmācības"

2015-10-30

VRAA/2015/79/B

Iepirkuma priekšmets

Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbinieku apmācības

Pasūtītāja prasības

Iepirkuma nolikums

30.10.2015. Precizēts iepirkuma nolikums (3.10. punkts)

Līgums 1.,4.,8., un 10.daļā

Līgums 7.un 11.daļā

Līgums 9.daļā

Līgums 2.daļā

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Santa Kalnmale

Tālrunis +371 26309069, fakss  +371 67079001, e-pasts:pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada  13. oktobra plkst. 13.00