Drukāt

Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām

2015-10-09

VRAA/2015/74/ERAF/ESF/EKPI/MI

Iepirkuma priekšmets

Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām

Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

Nolikums ar precizējumiem 1. un 2.2.punktā

Līgums

Precizēts maksimālais iepirkuma līguma darbība termiņš,  labojot pārrakstīšanās kļūdu. Maksimālais iepirkuma līguma darbības termiņš ir 2016.gada 31.maijs.

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 28337778; fakss 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai martins.rincs@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada  20.oktobrim plkst. 12.00