Drukāt

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mājas lapas izstrāde un uzturēšana

2015-10-05

VRAA/2015/68/ERAF/MI

Iepirkuma priekšmets

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mājas lapas izstrāde un uzturēšana

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem 13.10.2015

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem 15.10.2015.

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 29171595; fakss 67079001, digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada  16.oktobrim plkst. 13.00