Drukāt

Tulkošanas tehnikas noma

2015-08-28

VRAA/2015/70/EKPI/MI

Iepirkuma priekšmets

Tulkošanas tehnikas noma

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, tālrunis 29171595; fakss 67079001, digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015. gada  8.septembra plkst. 12.00