Drukāt

Izvērtējums par Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem un pētījums par novadu pašvaldību nākotnes vajadzībām

2015-08-25

Iepirkuma priekšmetsIzvērtējums par Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem un pētījums par novadu pašvaldību nākotnes vajadzībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem (03.09.2015)

Atbildes uz jautājumiem 2 (03.09.2015)

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 7.septembrim plkst.12:00