Drukāt

Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

2015-08-20

VRAA/2015/67/ERAF/MI

Iepirkuma priekšmets

Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs
tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai martins.rincs@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 31.augustam plkst.13:00