Drukāt

Poligrāfijas materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

2015-08-20

VRAA/2015/66/ERAF/MI

Iepirkuma priekšmets

Poligrāfijas materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem 24.08.2015

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 28.08.2015

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs
tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai martins.rincs@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 31.augustam plkst.13:00