Drukāt

Ēdināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma pasākumā

2015-07-28

VRAA/2015/63/EKPI/B

Iepirkuma priekšmets

Ēdināšanas pakalpojumi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas noslēguma pasākumā

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar precizējumiem

Papildus informācija: Iepirkuma nolikumā preicizēta Finanšu piedāvājuma forma - pakalpojumu kopējā cena ir jānorāda par 150 personām!

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Dagnija Raugule
tālrunis +371 27825850, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai dagnija.raugule@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 7.augustam plkst.13:00