Drukāt

Reģionālo forumu un noslēguma konferences par Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ERAF un ESF projektu rezultātiem organizēšana un labās prakses apkopošana

2015-07-28

VRAA/2015/62/ERAF/ESF/MI

Iepirkuma priekšmets

Reģionālo forumu un noslēguma konferences par Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ERAF un ESF projektu rezultātiem organizēšana un labās prakses apkopošana

Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

IEPIRKUMA LĪGUMS

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs
tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai martins.rincs@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 10.augustam plkst.13:00