Drukāt

Pētījumi par Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem

2015-07-23

VRAA/2015/40/ŠV/MI

Iepirkuma priekšmets

Pētījumi par Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenoto Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektu sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 4.augustam plkst.12:00

Iepirkuma procedūra pārtraukta 30.07.2015 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmito daļu, jo iepirkuma dokumentācijā ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus.