Drukāt

Sinhronās tulkošanas un ar tulkošanas nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

2015-07-23

VRAA/2015/53/ERAF/ESF/ENPI/B

Iepirkuma priekšmets

Sinhronās tulkošanas un ar tulkošanas nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 6.augustam plkst.12:00