Drukāt

Projekta „Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos” (Baltic SCOPE) ārējais audits

2015-07-20

VRAA/2015/58/VASAB/MI

Iepirkuma priekšmets

Projekta „Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos” (Baltic SCOPE) ārējais audits

Pasūtītāja prasības

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai digna.briede@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 31.jūlijam plkst.14:00