Drukāt

Reģionālo forumu un noslēguma konferences par VRAA administrēto ERAF un ESF projektu rezultātiem organizēšana un labās prakses apkopošana

2015-07-13

VRAA/2015/51/ERAF/ESF/B

Iepirkuma priekšmets

Reģionālo forumu un noslēguma konferences par VRAA administrēto ERAF un ESF projektu rezultātiem organizēšana un labās prakses apkopošana

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Santa Kalnmale 
tālrunis +371 26309069, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai santa.kalnmale@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 23.jūlijam plkst.12:00