Drukāt

EIS iepirkums
Par demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2015-10-12

VRAA/2015/46/AK/CI-99

Iepirkuma priekšmetsPar demonstrācijas iekārtu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem pagarināts iesniegšanas termiņš (27.08.2015.)

Nolikums ar grozījumiem (12.10.2015.) 

Nolikums ar grozījumiem pagarināts iesnieguma termiņš (10.11.2015.)

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (12.10.2015.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (12.10.2015.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (28.09.2015.)

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta vecākā konsultante Dace Muceniece, tālruņa numurs 67350650, e-pasta adrese: dace.muceniece@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 25.novembrim plkst.10.00
Papildu informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2015.gada 20.jūlijā plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras sēžu zālē (2.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā.
Svarīgi!

Komisija ir saņēmusi nozares pārstāvju ieteikumus piedāvājumu vērtēšanas sistēmā veikt izmaiņas. Komisija vienbalsīgi secina, ka šādas izmaiņas nolikumā ir kvalificējamas kā būtiski grozījumi nolikumā. Pamatojoties uz komisijas secinājumiem, komisija pieņem lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu pārtraukt konkursu, jo tam ir objektīvs pamatojums un uzsākt jaunas iepirkuma procedūras izsludināšanu. Lēmums.