Drukāt

Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes  IT sistēmu un datortehnikas uzturēšana

2015-07-03

VRAA/2015/41/AK

Iepirkuma priekšmets

Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes  IT sistēmu un datortehnikas uzturēšana

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (14.07.2015.) 

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (14.07.2015.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (11.08.2015)

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM (11.08.2015) 

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM (13.08.2015)

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM (02.09.2015) JAUNS

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 30.septembrim plkst.12:00