Drukāt

Konkurss "Biroja telpu ilgtermiņa noma."

2015-07-02

Iepirkuma priekšmets

Biroja telpu ilgtermiņa noma

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar precizējumiem 1.pielikumā (!!!)

NOLIKUMS AR 04.08.2015 GROZĪJUMIEM

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs
e-pasts: pasts@vraa.gov.lv. tālr.28337778

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 14.augustam plkst.16:00