Drukāt

Vizuālās identitātes izstrāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai

2015-06-19

VRAA/2015/45/ERAF/MI

Iepirkuma priekšmetsVizuālās identitātes izstrāde Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 2.jūlijam plkst.13:00