Drukāt

Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm" izstrāde (atkārtots iepirkums).

2015-05-29

VRAA/2015/39/ERAF/MI

Iepirkuma priekšmets Saskarnes „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm" izstrāde
Pasūtītāja prasības

Iepirkuma nolikums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktora vietnieks Arvis Širaks
tālrunis +371 29497937, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Pāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 10. jūnija plkst.14:00.