Drukāt

EIS iepirkums
Par biroja, izglītības un medicīnas iestāžu mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2015-05-19

Iepirkuma priekšmetsPar biroja, izglītības un medicīnas iestāžu mēbeļu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (ar 19.06.2015. grozījumiem par termiņa pagarināšanu)

Nolikums ar grozījumiem (ar 05.08.2015. grozījumiem) 

Nolikums ar grozījumiem (ar 01.09.2015. grozījumiem) Jauns!

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (ar 19.06.2015. grozījumiem par termiņa pagarināšanu)

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (ar 05.08.2015. grozījumiem) 

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (ar 01.09.2015 grozījumiem) Jauns!

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (05.06.2015.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem 10.jūnija Iepikumu komisijas sēdē.

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (05.08.2015.) Komisijas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju

sanāksmē iesniegtajiem priekšlikumiem un jautājumiem, uz kuriem komisija nav sniegusi atbildes pēc būtības.

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (10.08.2015.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (14.08.2015.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (21.08.2015.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (31.08.2015.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (04.09.2015.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (09.09.2015.)

Atbildes uz ieinteresētās personas jautājumiem (15.09.2015.) Jauns!

Kontaktpersona

Ilga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada
1.oktobrim plkst.15.30
Papildu informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notika 2015.gada 10. jūnijā plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras sēžu zālē (2.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā.