Drukāt

Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

2015-05-08

Iepirkuma priekšmetsReprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 20.maijam plkst.12:00