Drukāt

EIS iepirkums
Par standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2015-04-29

Iepirkuma priekšmetsPar standarta programmatūras, ražotāja standarta programmatūras atbalsta piegādi un standarta apmācības kursu nodrošināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (05.06.2015.) Jauns!

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem (05.06.2015.) Jauns!

2015.gada 11.maija ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (16.06.2015.)

Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem (29.06.2015.) Jauns!

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta vecākā konsultante Dace Muceniece, tālruņa numurs 67350650, e-pasta adrese: dace.muceniece@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 8.jūlijam plkst.10.00.
Papildu informācijaIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2015.gada 11.maijā plkst.10.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras sēžu zālē (2.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā.