Drukāt

Risinājuma "VRAA E-Parakstītājs" audits

2015-03-31

Plānotā iepirkuma priekšmetsRisinājuma "VRAA E-Parakstītājs" audits
Pasūtītāja prasības

Nolikums

02.04.2015. Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem.

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Santa Kalnmale
tālrunis +371 26309069, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Pāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 20.aprīļa plkst.12:00