Drukāt

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu, Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta un Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām

2015-03-05

VRAA/2015/16/EKPI/ERAF/ESF/B

Iepirkuma priekšmetskomandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu, Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta un Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām
Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

!!! ATBILDE UZ IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA JAUTĀJUMU

Piedāvājuma „PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS KONKRĒTU UZDEVUMU IZPILDĒ” veidlapā 2.uzdevuma sadaļā „Izmaksu pozīcija” ir ieviesusies drukas kļūda, norādot autobusu maršrutus, korektā informācija ir norādīta nolikuma prcizējumos (skat.iekrāsots ar dzeltenu)

  NOLIKUMS AR PRECIZĒJUMIEM!!!

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs
tālrunis +371 28337778, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 20.marta plkst.12:00