Drukāt

Iespieddarbu izgatavošana un piegāde

2015-03-02

Iepirkuma priekšmetsIespieddarbu izgatavošana un piegāde
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Skaidrojums (06.03.2015.)

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskā un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 13.martam plkst.13:00