Drukāt

EIS iepirkums
Par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2015-02-18

Plānotā iepirkuma priekšmetsPar apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem
Pasūtītāja prasības

Nolikums
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums

KontaktpersonaIlga Cimdiņa – Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta iepirkumu speciāliste, tālruņa numurs 25413917, e-pasta adrese: ilga.cimdina@vraa.gov.lv
Piemērojamā iepirkuma procedūra

Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikuma kārtībā

Pieteikumus dalībai sarunu procedūrā iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 25.februārim plkst.10.00
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūras lietvedībā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz sarunu procedūras laikā iepirkuma komisijas noteiktajam termiņam