Drukāt

Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana (atkārtots iepirkums).

2015-02-09

VRAA/2015/09/ERAF/EKPI/MI

Plānotā iepirkuma priekšmets

Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana (atkārtots iepirkums).

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumu (18.02.2015.)

Līgums

Kontaktpersona

Valsts un pašvaldību informācijas sistēmu departamenta Informācijas sistēmu uzturēšanas nodaļas vadītājs Andris Liepiņš
tālrunis +371 67079008, +371 29258620, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Pāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 20.februārim plkst.16:00