Drukāt

Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana

2015-02-05

VRAA/2015/06/ERAF/MI

Plānotā iepirkuma priekšmets

Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Valsts un pašvaldību informācijas sistēmu departamenta Informācijas sistēmu uzturēšanas nodaļas vadītājs Andris Liepiņš
tālrunis +371 67079008, +371 29258620, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Pāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 17.februārim plkst.16:00

09.02.2015. iepirkums pārtraukts bez rezultāta.