Drukāt

E-pakalpojumu lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana

2015-01-28

Plānotā iepirkuma priekšmets

E-pakalpojumu lietojumprogrammatūras pilnveidošana un uzturēšana

Pasūtītāja prasības

Nolikums

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Santa Kalnmale
tālrunis +371 26309069, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Pāvājumus iesniegt

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2015.gada 13. marta plkst.14:00