Drukāt

Oracle programmatūras licenču uzturēšana

2014-12-23

Plānotā iepirkuma priekšmetsOracle programmatūras licenču uzturēšana
Piemērojamā iepirkuma procedūra, pamatojumsSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu. Iepirkuma procedūras veids saskaņots ar Iepirkuma uzraudzības biroja 2014.gada 18.decembra vēstuli Nr.2-3/3868.
Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 29.decembrim plkst. 15.00