Drukāt

Atzinumu sniegšana par projektu iesniegumiem

2014-11-05

VRAA/2014/71/EEZ/MI

Plānotā iepirkuma priekšmetsatzinumu sniegšana par projektu iesniegumiem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Pasūtītāja prasības

NOLIKUMS

Atbilde uz ieinteresētās personas jautājumiem

Līgums

Kontaktpersona

Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Pāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 19.novembrim plkst.12:00