Drukāt

Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām

2014-11-03

Plānotā iepirkuma priekšmetsReprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta vajadzībām
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: digna.briede@vraa.gov.lv un pasts@vraa.gov.lv.

Piedāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 14.novembrim plkst. 13:00