Drukāt

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam noslēguma pasākuma organizēšana un pētījuma rezultātu vizualizācija

2014-10-30

VRAA/2014/67/ERAF/B

Plānotā iepirkuma priekšmetsLatvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam noslēguma pasākuma organizēšana un pētījuma rezultātu vizualizācija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Pasūtītāja prasības

Nolikums

Līgums

Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste
Digna Briede
tālrunis +371 29171595, fakss  +371 67079001, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv.

Pāvājumus iesniegtValsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā līdz 2014. gada 7.novembrim plkst.12:00